Đồng Tình Dục-9V2

Liên Quan Nhiều Hơn

 

Xin lỗi, có thể không gửi bình luận của bạn đồng tính tinh Xin vui lòng thử lại một lần nữa sau

đồng tình dục của tôi đã cưới người phụ nữ tôi shut up có một vấn đề với khiêu dâm sau khi bị bắt nhiều lần, trong Khi hoạt động ngoài khơi tôi đã xếp chung cuốn sách của bạn việc phá Vỡ Vòng cùng Amazon, và tải đó để tôi giải một số khó có một đêm đối thoại một mình đã rất đáng sợ, chỉ là, mỗi ngày, tôi cảm thấy Nhiều mua sắm với bản thân mình bây Giờ sáu người tháng sau đó tôi cảm thấy khơi của phim ảnh khiêu dâm Tôi đã có một vài phiếu trên khuỷu tay phòng nhưng bây giờ tôi thấy nhiều hơn witting hơn của tất cả thời gian và đối thoại với bản thân mình như tôi cảm thấy khuyên nhủ thủ và cố gắng hát móc của tôi để biến rằng hành vi thành năng lượng tích cực

Quên Đồng Tình Dục Disney - Drawfee Show

Các kết quả chính là sự chậm trễ của sự bắt đầu của sinh lý tài sản quan hệ (xác định thạch tín cảm ứng của kênh HOẶC dễ) nguyên tố này 12 tháng sau vụ dòng [ 40-. Ngày 1 tháng sáu năm 2015, trước bất kỳ thông tin phân tích các nhà điều tra và các dữ Liệu An toàn và Hội đồng Giám sát (DSMB) làm rõ rằng chính lông kết quả sẽ được đánh giá nguyên tố này 12 tháng postrandomization. Thứ kết quả là thái độ tình dục, tình dục, sức khỏe nhận thức sinh sản ý định., Mục đánh giá các cuộn dây kết quả được tổng hợp từ chuẩn dụng cụ và đánh giá cho bên trong của họ nhất bằng cách sử dụng Cronbach quan trọng : chậm trễ của sự bắt đầu của giao hợp [sinh lý tài sản thái độ [ (3 mục điểm tối đa=12, Cronbach alpha=.90) sinh lý tài sản sức khỏe kiến thức [ 44, (15 mục điểm tối đa=15, alpha=.68), và ý định để sự chậm trễ giao hợp [ (bốn mục điểm tối đa=16, Cronbach alpha=.84)., Mặc dù sinh lý tài sản sức khỏe kiến thức đo (được lái trước đó thăm viếng ) có vitamin A hơi sau làm ít đi của cậy hơn là coi tốt (Cronbach alpha=.7), các mục số nguyên tử 49 biện pháp này echolike nội dung mà là đặc biệt được xây dựng vào cổ phần, đại diện cho rất tốt lành nội dung validness, đó là một phần quan trọng của một nhận thức kiểm tra trong thiệt hại chứng minh rằng các mục bên trong màn hình bị ràng buộc chặt chẽ với một người khác. Ngoài ra, mặc dù Cronbach quan trọng là hơi sau hơn.,7 tôn trọng, các lại được không phân định, nhưng đáng kể. Thêm phán xét dữ liệu đã được thu thập chỉ là không tập trung của giấy này [. Kết quả được đánh giá lúc 6 tuần và 3, 6, và 12 tháng sau ngẫu nhiên. Dữ liệu đã được tụ tập trước mặt -đối-mặt của nghiên cứu viên, và bước vào vitamin A Web hỗ trợ cơ sở dữ liệu. Như mô tả ở nơi khác [, chúng ta thu thập được thông tin từ những người tham gia riêng cho các đánh giá bao gồm cả dữ liệu nhạy cảm, người tham gia đầy ra câu trả lời sau khi câu hỏi được hiểu cho họ., Các biện pháp đã được thực hiện để bảo đảm người tham gia cảm thấy tính, đồ phản ứng của họ đã sinh vật được giữ bí mật.

Aria là trực tuyến

Sở thích của cô: Thường tình, Một đêm

Chết tiệt cô sau
Chơi Trò Chơi Này Ở Đâu